1. Destek Teşvik ve Hibe Danışmanları Derneği (HİBEDER) Üyelik Başvuru Formu
  Üyelik Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız!
  (Formu doldurmak için gmail üyeliği gereklidir. gmail üyeliğiniz yoksa ücretsiz almak için tıklayınız)
  Duyuruyu Kapat

KOBİGEL 2018 Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

'Duyurular & Haberler' forumunda Volkan SABAH tarafından 27 Kasım 2018 tarihinde açılan konu

 1. Volkan SABAH

  Volkan SABAH Sabah Mühendislik Tasarım Danışmanlık Site Yetkilisi Yönetici Danışman

  KOBİGEL 2018 Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

  Screenshot_2.png

  YATIRIMCILARA GELEN MAİL!
  -----------------------------------

  Sn. İşletme yetkilisi;

  KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısı (“İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN VE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”) kapsamında 24 Nisan-22 Haziran 2018 tarihleri arasında alınan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

  Proje Teklif çağrısına yapılan başvurular, KOSGEB müdür / müşavirleri ve Bağımsız Değerlendiricilerden (üniversite öğretim elemanları ve/veya Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürleri) oluşan kurullar tarafından değerlendirilmiştir. Proje değerlendirmeleri iki aşamalı olarak, Proje Teklif Çağrısına ilan edilen değerlendirme kriterleri uyarınca yapılmıştır. (ulaşmak için tıklayınız)1 Değerlendirme kriterleri; ilgililik, proje tasarımı-amaç, hedef, plan, sonuç ilişkisi, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, bütçe-maliyet etkinliği ve risklerin öngörülmesi ve teklif çağrısına özel teknik değerlendirme başlıklarından oluşmaktadır.

  Birinci aşamada her bir kurul üyesi elektronik ortamda projeleri puanlamak suretiyle değerlendirme yapmıştır.

  İkinci aşamada ise 40 ve üzeri puan alan proje sahipleri toplantıya davet edilerek proje sunumları dinlenmiş, tekrar puanlama yapılmıştır. Değerlendirme süreci sonunda nihai ortalama proje puanları 60 ve yukarısı olan projeler olumlu olarak değerlendirilmiştir.

  PROJE BAŞVURUNUZ, KURULLAR TARAFINDAN YAPILAN PUANLAMA SONUCUNDA KABUL EDİLMİŞTİR.

  Kurul Kararı, işletmenizin bağlı olduğu KOSGEB Müdürlüğü tarafından tarafınıza gönderilecektir. Kurul Kararında, projenin uygun bulunan gider kalemleri, bu gider kalemlerinin Kurul tarafından uygun bulunan tutarları ve proje ara faaliyet raporlarının periyodu bulunacaktır. Kurul Kararını ve kararın tarafınıza bildirimine ilişkin olarak gönderilen bilgileri dikkatlice okumanız, aşağıda erişim linkleri verilen KOBİGEL Programı Uygulama Esasları (ulaşmak için tıklayınız)2 ve Erken Ödeme Usul ve Esasları(ulaşmak için tıklayınız)3 dokümanlarını okuyarak proje / destek işleyişi ve harcama / ödeme kuralları hakkında proje başında bilgi edinmeniz önemlidir.

  Ayrıntılı bilgi için işletmenizin bağlı olduğu Müdürlük ile temas kurabilirsiniz. Kurul Kararlarının kurul sekretaryasını yapan müdürlükler tarafından kayda alınması ve bağlı olduğunuz müdürlüğe iletilmesi, buradan da işletmenize iletilmesi belirli bir zamanı alabilecektir. İşletmeniz KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kurul karar bildirim tarihinden itibaren KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Taahhütnamesini 30 (otuz) gün içinde onaylaması gerekmektedir. Onaylama Tarihi projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Proje resmi olarak başlatılmadan önce proje desteği kapsamındaki giderler için harcama yapılmamalıdır. ( Proje hazırlama danışmanlığı gideri hariç).

  Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  KOSGEB

  Not: Kurul Kararının ve karar bildirim yazısının posta ile işletmenize ulaşmasını beklemeden, birer kopyasını bu hafta içinde bağlı olduğunuz Müdürlükten temin edebilirsiniz.

  https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kgelsonuclistesi
   

Bu Sayfayı Paylaş